Inschrijven A4d

De inschrijving voor de A4D 2019 is begonnen !

Lees goed de onderstaande gegevens en voorwaarden !!

Om een goede organisatie te realiseren zijn er hulpouders nodig en zijn er kosten aan de inschrijving en de maaltijd (Pasta Casa op vrijdag 24 mei) verbonden:
5 euro per kind voor meelopen en 3,50 euro per kind en 5 euro per ouder voor de Pasta Casa maaltijd

Bij het invullen van het inschrijfformulier, zullen deze kosten automatisch worden berekend.
Aan het eind van het inschrijfformulier ziet u het totaal bedrag. Onthoud dit bedrag of kijk in uw mail en vul dit in op de betalingspagina, waar u naar wordt toe verwezen. U wordt u gevraagd online per ideal te betalen.
Kinderen t/m groep 4 mogen alleen onder begeleiding meelopen en -eten !


U heeft de inschrijving bijna afgerond.
Na het drukken op “doorgaan naar betalen” worden uw gegevens opgeslagen. Na uw betaling is de volledige inschrijving rond.

Totaal:

Door op “doorgaan naar betalen” te drukken krijgt u een email met daarop de samenvatting van uw inschrijving en het te betalen bedrag. Deze samenvatting laat uw antwoord op bepaalde vragen als bedrag zien en niet als persoon/personen. Zo kunt u zien, door deze bedragen op te tellen, hoe we tot het totaal bedrag zijn gekomen.

24